Pro zákazníky

Stav a vzhled fasády je vizitkou každého domu. Délka funkčního období fasády není věčná, a oprava je nutností.

 K základním příčinám poruch fasády patří:

  • klimatické vlivy (vlhkost)
  • nečistoty v ovzduší (vodou rozpustné soli ve zdivu a omítkách), které se na fasádě usazují.
  • biologické organizmy
  • mechanické poškození fasády

Předpokladem kvalitně provedené obnovy historické fasády je v první řadě vyhodnocení její historické hodnoty a potom vhodně zvolený postup její obnovy včetně použití odpovídajících materiálů a dodržení předepsaných technologických postupů.

Lze provést lokální opravy, pokud je ale poškození velké, je vhodné provést celkovou rekonstrukci fasády. Při dobře provedené rekonstrukci odolává fasáda nepříznivým povětrnostním vlivům, navíc při spojení se zateplením zabraňuje prostupu hluku a šetří náklady na vytápění.

Opravy historických fasád

Důležitým krokem při přípravě realizace je provedení restaurátorského průzkumu, který přesně určí nejstarší barevnost objektu, použité materiály a rozsah poškození fasády.

U historických staveb je nutné držet se určitých podmínek oprav, které vycházejí ze zachování co nejvyšší hodnoty stavby, ať již funkční nebo historické. Upřednostňuje se co nejmenší zásah do originálních omítek. V zásadě platí, že opravená místa a doplněný materiál, by se měl co nejvíce blížit originálu. Vždy jsou upřednostňovány tradiční postupy a materiály před moderními technologiemi.

Cílem naší Stavební firmy JE-Art s. r. o. je zajistit pro zákazníka maximální odbornost a kvalitu provedení vlastních prací tak, aby výsledek byl co nejefektivnější.

JE-Art s. r. o.

V olšinách 2300/75
Strašnice
100 00 Praha 10

Kontakt

Sídlo firmy

JE-Art s. r. o.
V olšinách 2300/75
Strašnice
100 00 Praha 10

Provozovna

JE-Art s. r. o.
17. listopadu 181
530 02 Pardubice

 
 
facebook_page_plugin
Chcete se zeptat?
2000 znaků zbývá