Pro zákazníky

Beton, který byl dříve považován za nezničitelný, je vystaven působení celé řady chemických a atmosférických vlivů, které po delší době způsobují jeho poškození. Vzhledem k neustálému růstu stavebních nákladů je většinou výhodnější beton opravit, a to i v případě, že je vážně poškozen. Platí to i pro zdivo historických budov a nové stavby.

 

Cílem je především zastavit korozní procesy v železobetonových prvcích, obnovit jejich původní rozměry i požadovaný estetický vzhled a prodloužit jejich trvanlivost.

Příčiny poruch betonu

 • vliv vzdušné vlhkosti, oxidu uhličitého, oxidu siřičitého a oxidů dusíku na beton a následná koroze výztuže
 • poruchy vyvolané běžným stárnutím betonu a oceli
 • působení chemicky agresivních látek jako např. posypových solí
 • mechanické namáhání betonových konstrukcí
 • zamrznutí vody ve spárách a trhlinách vedoucí k dalším destrukčním procesům konstrukce
 • nevhodně zvolený druh betonu, popř. technologicky nesprávně provedená stavba

Často se stává, že tyto příčiny poruch působí souběžně. Úspěšná sanace betonové nebo železobetonové konstrukce závisí na správné volbě použitých materiálů s ohledem na to, k jakému účelu bude stavba dále sloužit.

Provádění sanačních postupů lze rozdělit do několika etap:

 • odstranění narušeného betonu až na zdravý podklad
 • očištění ocelové výztuže betonu
 • antikorozní ochrana výztuže
 • očištění podkladu pro opískování
 • aplikace spojovacího můstku
 • reprofilace sanovaných částí konstrukce
 • ošetřování aplikovaného polymerbetonu
 • sekundární ochrana opravené konstrukce

Cílem naší Stavební firmy JE-Art s. r. o. je zajistit pro zákazníka maximální odbornost a kvalitu provedení vlastních prací tak, aby výsledek byl co možná nejefektivnější.

Stavební firma JE-Art s. r. o.

V olšinách 2300/75
100 00 Praha 10 - Strašnice
Web: www.je-art.cz

Josef Elbers Mobil: + 420 777 329 119 Email:

Ing. Jan Horák Mobil: + 420 777 331 334 Email:

IČO: 293 08 801 DIČ: CZ29308801

Kontakt

Sídlo firmy

JE-Art s. r. o.
V olšinách 2300/75
Strašnice
100 00 Praha 10

Provozovna

JE-Art s. r. o.
17. listopadu 181
530 02 Pardubice

 
 
facebook_page_plugin
Chcete se zeptat?
2000 znaků zbývá