Pro zákazníky

Existují 4 důvody, proč sanovat vlhké zdivo:

 1. Nejdůležitějším důvodem je hledisko zdravotní. Dlouhodobým působením vlhkosti ve zdivu užívaných vnitřních prostor dochází k výskytu různých druhů plísní, které jsou vysoce zdravotně škodlivé.
 2. Druhým důvodem pro sanaci vlhkého zdiva  je, že působením vlhkosti ve spodní části objektu dochází k postupné a nevratné destrukci postižených míst stavby.
 3.  Vlhká stavba vykazuje značné tepelné ztráty.
 4. Posledním důvodem je estetika objektu.

Cílem sanace vlhkého zdiva je, zajistit suché zdivo i omítky. Za účelem zajištění suchého zdiva a omítky, se sanace vlhkého zdiva dělí na dvě části:

 • Odstranění příčin chápeme jako provedení takových opatření, které zabrání pronikání vody a vlhkosti do objektu. Metody odstranění příčin mohou být 
  • mechanické - podřezání
  • chemické - tlaková injektáž
 • Odstraněním důsledků se při sanaci vlhkého zdiva rozumí odstranění již vlhkých omítek a jejich úplné nahrazení omítkami sanačními. Principem sanačních omítek je umožnit díky jejich složení odvod vlhkosti, či škodlivých solí ze zdiva.

Provádíme vlhkostní průzkum:

 • stanovení druhovosti a charakteru zdiva
 • povrchové a hloubkové měření vlhkosti zdiva
 • laboratorní vyhodnocení odebraných vzorků na vlhkost a chemické složení zdiva
 • měření tepelných mostů a rosných bodů
 • měření teploty a relativní vlhkosti vnitřního prostředí
 • celkové vyhodnocení průzkumu a návrhová opatření sanace zdiva

Nabízíme řadu sanačních technologií:

 • Elektrofyzikální vysoušení zdiva
 • Metoda beztlakové injektáže
 • Metoda tlakové injektáže
 • Metoda vkládané izolace do strojně podřezaného zdiva
 • Metoda zarážení chrom-ocelových plechů do zdiva
 • Mikrovlnné vysoušení zdiva a podlah

Sanaci vlhkého zdiva realizujeme vyškolenými pracovníky s dlouholetými zkušenostmi v této oblasti.

JE-Art s. r. o.

V olšinách 2300/75
Strašnice
100 00 Praha 10

Josef Elbers
Mobil:+ 420 777 329 119
Email:
 

Ing. Jan Horák
Mobil:+ 420 777 331 334
Email:

Kontakt

Sídlo firmy

JE-Art s. r. o.
V olšinách 2300/75
Strašnice
100 00 Praha 10

Provozovna

JE-Art s. r. o.
17. listopadu 181
530 02 Pardubice

 
 
facebook_page_plugin
Chcete se zeptat?
2000 znaků zbývá